Awards

SNOCATEGORYNAMESCLASSPRIZE
1SPELL BEEPARAM SHARMA DEEP NAGORIVWINNERS
2SKATING COMPETITIONSUMAIYAIVWINNER
3STATE LEVEL YOGASANA COMPETTIONDARSHIKA6-8 CATEGORYI
SUNAYANA .BII
SEYON SHRIRAM.SII
SATHYANARAYANAN.AII
HARISH VINAYAKIII(BEST)
SHASI DARSHANIII
YUVASRI.G9-11 CATEGORYI
HARSHINI SRII
ROMA SHRI.BI
PRATHIKKSHA.TI
VEDAANTH.SI(BEST)
JOVAN RICHARD.JI(BEST)
SATHYAJITH.J.MI
ATHITHIYA.A.GI
CHENTHUR VIJAHAYAN.KI
SARVESWARAN.GI
KANISHKER RAJA.GI
SUDHIR SAI.MI
DIVAKAR.G.BII(BEST)
B.PRIYADHARSANII
KARTHIK TAMIL SELVAN.S.RIII(BEST)
SANJEEV.RIII
P.VISHWAJITH VELRAJIII
YUVA AISHWARRAJII
HARITHA.R.AII
SHADHANA.BIII(BEST)
S.VEDAANTH9-11(SPECIAL)I
P.PERIYANAN12-14(SPECIAL)I
SNOCATEGORY NAMES CLASS PRIZE
1GAME-KABBADISHARUKESH MONISH NITIL SANJIT LOKNATH JAYENTH JAYALAKSHMAN ROSHEN KARTHIK THILAK SUJITH ADITHIYA GOWSHIKVIII,VII,XWON THE LEAGUE MATCH-QUALIFIED TO SEMI FINAL
Top