Awards

SNOCATEGORYNAMESCLASSPRIZE
1HANDBALL - BOYSAKASHVIIIWON BRONZE MEDAL
SANJAY.V.MXI
RAM KUMARX
DHARSHANX
SATHISH.KX
SIDDHANTH.RX
MANAV JAINX
HANDBALL - GIRLSAMIRTHA VARSHINIX
DEEPTHIXI
DAVINA KIRUBAIXI
AKSHARAVIII
ARADHANA.A.GVIII
KAVIYA.KVIII
RAGA SMITHAX
LAKSHITAX
LOKSHANA SRIX
VIJAYA THAARIKAX
RAGA NANDHINI.K.SVIII
2BHARATHAMLAKSHA MV1 PRIZE
3GAME-KABBADISHARUKESH MONISH VIII,VII,XWON THE LEAGUE MATCH-QUALIFIED TO SEMI FINAL
NITIL
SANJIT
LOKNATH
JAYENTH
JAYALAKSHMAN
ROSHEN
KARTHIK
THILAK
SUJITH
ADITHIYA
GOWSHIK
SNOCATEGORYNAMESCLASSPRIZE
1CHESS TOURNAMENTSANJANA.M.LV A5th PRIZE
2FOOTBALLYOHITH ASHWAIV2nd PRIZE
3GAME-KABBADIUMER USSAINIXWON STATE LEVEL MATCH
VIGNESHWARIX
BUPESHIX
GOWSHIK LINGESHVII
JAABIR AHAMEDIX
AAKASHVIII
SARANIX
SUBODHVII
SNOCATEGORYNAMESCLASSPRIZE
1SPELL BEEPARAM SHARMA DEEP NAGORIVWINNERS
2SKATING COMPETITIONSUMAIYAIVWINNER
3STATE LEVEL YOGASANA COMPETTIONDARSHIKA6-8 CATEGORYI
SUNAYANA .BII
SEYON SHRIRAM.SII
SATHYANARAYANAN.AII
HARISH VINAYAKIII(BEST)
SHASI DARSHANIII
YUVASRI.G9-11 CATEGORYI
HARSHINI SRII
ROMA SHRI.BI
PRATHIKKSHA.TI
VEDAANTH.SI(BEST)
JOVAN RICHARD.JI(BEST)
SATHYAJITH.J.MI
ATHITHIYA.A.GI
CHENTHUR VIJAHAYAN.KI
SARVESWARAN.GI
KANISHKER RAJA.GI
SUDHIR SAI.MI
DIVAKAR.G.BII(BEST)
B.PRIYADHARSANII
KARTHIK TAMIL SELVAN.S.RIII(BEST)
SANJEEV.RIII
P.VISHWAJITH VELRAJIII
YUVA AISHWARRAJII
HARITHA.R.AII
SHADHANA.BIII(BEST)
S.VEDAANTH9-11(SPECIAL)I
P.PERIYANAN12-14(SPECIAL)I
SNOCATEGORY NAMES CLASS PRIZE
1GAME-KABBADISHARUKESH MONISH NITIL SANJIT LOKNATH JAYENTH JAYALAKSHMAN ROSHEN KARTHIK THILAK SUJITH ADITHIYA GOWSHIKVIII,VII,XWON THE LEAGUE MATCH-QUALIFIED TO SEMI FINAL
Top